Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost DGPack s.r.o., IČ 05100194,

DIČ CZ05100194 jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Kontaktní osobou správce je Irena Vaňková, e-mail:i.vankova@dgpack.eu

Pro účely výběrového řízení mohou být Vaše údaje poskytnuty jedinému společníkovi firmy DGPack, firmě ZAO Danaflex, TTIN 1622003425, RRC 16201001 se sídlem v Ruské federaci, mimo EU.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení.Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
  • na přenositelnost údajů
  • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud neuspějete v tomto výběrovém řízení, máte možnost nám udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů po dobu 1 roku, za účelem účasti v dalších výběrových řízeních